O firmie

Firma STD Jarosław Dąbrowski powstała w 2005r. Podstawowym zakresem działalności jest wydobywanie i sprzedaż piasku oraz pospółki. Posiadamy własną kopalnię piasku w miejscowości Jeżewice gmina Tarczyn.

Prowadzimy sprzedaż wraz z transportem wszelkich kruszyw drogowych i budowlanych takich: tłuczeń betonowy, kruszywa drogowe łamane, żwiry, humus, itp. Ponadto wykonujemy roboty ziemne, wykopy, podbudowy pod posadzki, rozbiórki, wyburzenia, nawierzchnie z kruszyw i kostki.

Oferowane przez nas kruszywa mają zastosowanie głównie do: budowy dróg, parkingów, domów, obiektów wielko kubaturowych, produkcji betonów towarowych, elementów prefabrykowanych. Sprzedawane przez nas kruszywa są wyrobami o najwyższej jakości, spełniające wymagania obowiązujących norm oraz oczekiwania i potrzeby klientów.

Głównym terenem naszego działania jest Warszawa oraz województwo mazowieckie, ale istnieje także możliwość współpracy w innych rejonach kraju.

   Kontakt
STD Jarosław Dąbrowski

Ul. Transportowa 23
05-831 Wola Krakowiańska

Nip: 123-099-29-45
REGON: 140180798

Tel. 0-504-232-966
Fax: 022 393 10 69

e-mail: std.dabrowski@wp.pl
www.std-dabrowski.pl

©2012 STD Jarosław Dąbrowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.