Oferta kruszyw


mieszanki (dolomitowe, kwarcytowe lub wapienne)
      - 0-31,5 mm
      - 0-63 mm
kliniec 4-31,5 mm (dolomitowy, kwarcytowy lub wapienny)
tłuczeń 31,5-63 mm (dolomitowy, kwarcytowy lub wapienny)
tłuczeń 31,5-50 mm (kwarcytowy)
grysy 2-8 mm (dolomitowe, kwarcytowe lub wapienne)
grysy 8-16 mm (dolomitowe, kwarcytowe lub wapienne)
żwir 2-8 mm
żwir 8-16 mm
żwir 16-32 mm
piach kopalniany sortowany 0-2 mm
piach kopalniany sortowany 0-1 mm
pospółka do podbudowy mechanicznej (zasypki)
piach kopalniany
pospółka do betonu (z wody)
piach rzeczny
piach rzeczny sortowany 0-2 mm
kruszywo betonowe 0-63 mm
kruszywo betonowe 16-32 mm
kruszywo betonowe 32-63 mm





Tłuczeń 31,5-63 mm

Żwir 2-8

Żwir 8-16

Piasek 0-2

Żwir 16-32

Grys 2-8 dolomitowy

Tłuczeń 31,5-63
dolomitowy

Mieszanka 0-31,5
dolomitowa

Pospółka


©2012 STD Jarosław Dąbrowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.