Roboty ziemne


Wykonujemy roboty ziemne przy budowie hal przemysłowych, budowie dróg.
Wykonujemy podbudowy pod posadzki przemysłowe
Całościowe zasypki fundamentów
Podbudowy pod drogi, place, parkingi, kostkę brukową
Utwardzanie dróg gruntowych, placów
Budowa dróg gruntowych
Budowa drenaży i systemów odwodnień
wykopy
rozbiórki, wyburzenia
odśnieżanie dróg, placów, parkingów
wywóz śniegu
wywóz gruzu, ziemi itp.
©2012 STD Jarosław Dąbrowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.